Hangi Yabancılar Mülk Satın Alarak Vatandaş Olabilir? | AUK

Tüm Sorularınız İçin

+90 324 503 63 60

Tüm Sorularınız İçin

+90 324 503 63 60
Türkçe English عربى

Hangi Yabancılar Mülk Satın Alarak Vatandaş Olabilir?

Hangi Yabancılar Mülk Satın Alarak Vatandaş Olabilir?

Yabancılara mülk satışı ile ilgili olarak, 2012 tarihine kadar karşılıklılık (mütekabiliyet) ilkesi söz konusuydu. Başka bir ifadeyle ‘bir yabancı ülke vatandaşının Türkiye’de mülk satın alabilmesi için o yabancının ülkesinde de Türk vatandaşlarına aynı şekilde mülk satın alma hakkı verilmesi gerekliydi.’

1934 yılı itibariyle geçerli olan bu ilke, 18.05.2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazete- Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

MADDE 35 – Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez. Bakanlar Kurulu kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı iki katına kadar artırmaya yetkilidir.

Bu yasa değişikliği ile birlikte 183 ülkenin vatandaşlarına ‘mütekabiliyet’ şartı aranmaksızın, taşınmaz edinme hakkı verilmiştir. Birçok ülke vatandaşı 2012 itibariyle yatırım amaçlı Türkiye’ye yönelmiştir.

2016 tarihinde ise toplamda 1.000.000 ABD Doları tutarında taşınmaz edinen yabancı ülke vatandaşlarının bu mülk/mülkleri 3 yıl satmaması şartıyla, vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkı verilmiş ve bu rakam, 2018 tarihi itibariyle 250.000 ABD Doları olarak güncellenmiştir.

İlgili güncellemelerle birlikte yatırımcıya, yatırımcının eşine ve 18 yaş altı çocuklarına Türk vatandaşlığı başvuru hakkı tanınmıştır.

Taşınmaza Bağlı Vatandaşlık İşlemleri İçin Genel Aşamalar;  

  • Yatırım amaçlı satın alınacak taşınmazın veya taşınmazların belirlenmesi,
  • Tapu dairesi ile iletişime geçerek mülk/mülkler üzerinde satışı ve vatandaşlık başvurusunu kısıtlayıcı hususların olup olmadığının tespiti,
  • Tapu dairesi uygulaması dikkate alınarak mülk/mülkler için değerleme raporlarının düzenlenmesi ve uygulama dikkate alınarak ödemelerin yapılması,
  • Satın alma işleminin gerçekleştirilmesi, mülk/mülkler için tapu üzerinde 3 yıl satılamaz şerhinin konulması,
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından vatandaşlık başvurusu için uygunluk belgesinin temini,
  • Yatırıma bağlı, yatırımcıya ikamet izni (j bendi) düzenlenmesi,
  • Vatandaşlık Başvurusunun yapılması,

Vatandaşlık başvurusunun yapılmasının ardından başvuruların değerlendirilmesi, (olumlu/olumsuz olarak) sonuçlandırılması,  Ulusal ve Uluslararası yazışmalar dikkate alınarak 4-6 ay sürebilmektedir.

Uygulama ve prosedürlerde değişiklik olabileceği dikkate alınarak, yatırımcıların bu süreçleri başlatmadan önce kurumsal, güvenilir şirketlerden hizmet almaları tavsiye edilmektedir.

Yatırımcının ve aile bireylerinin varsa özel durumları dikkate alınarak başvuru dosyalarının hazırlanması ve uygun olmayan başvurular için süreç başlatılmaması önerilmektedir.

AUK Foreign Trade / Dış Ticaret | inspired by Sıtkı KANSU

AUK Dış Ticaret dürüstlük ve iş ahlakı odaklı bir yaklaşım doğrultusunda, bilgi birikimini tecrübe ve uzmanlık ile bir araya getirerek, yabancı müşterilerinin ihtiyaç duyduğu dış ticaretle ilgili mevzuatsal ve ticari bilgiyi doğru ve eksiksiz şekilde sağlayan ve doğru şekilde yönlendiren tek şirket olabilme vizyonuyla hareket etmektedir.

Aşağıdaki formu doldurun veya bizi arayın, ÜCRETSİZ ön danışmanlık hizmetimizden faydalanın.

Ad Soyad (*)
E-Posta
Telefon (*)
Mesaj Konusu (*)
Mesajınız (*)
+90 324 503 63 60 Whatsapp Bilgi